Karbamat Yapısı Taşıyan Piridazin Türevlerinin Sentezi, Asetilkolinesteraz/ Butirilkolinesteraz İnhibitör Aktiviteleri ve Moleküler Modelleme Çalışmaları


KUYRUKÇU Ö. , ŞENOL DENİZ F. S. , EREN G. , ERDOĞAN ORHAN İ. , DÜNDAR Y.

2. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi (UMEK-2), Turkey, 14 - 16 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey