HEMŞIRELERIN VENTROGLUTEAL BÖLGEYI KULLANMADAKI ENGELLERI


Özener G., ÇALIŞKAN N.

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri