Ürün Haritaları İçin Permütasyon Testi


GÖKPINAR E. , BAYRAK H. , GÖKPINAR F.

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 12 - 14 Nisan 2011

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri