F. H. Bradley’e Göre Metafizik Araştırmanın Ruhu


Koç E.

Dört Öge, sa.9, ss.51-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Dört Öge
  • Sayfa Sayıları: ss.51-62

Özet

Özet

F. H. Bradley (1846-1924) İngiliz İdealistlerinin en ünlü, özgün ve felsefi açıdan

en etkilisidir. O, XIX. yüzyılın en önemli İngiliz metafizikçisidir. Bradley metafiziği,

Aristotelesçi bir biçimde, “ilk ilkelere ya da nihai doğruluklara ilişkin inceleme ya da evreni

basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat her nasılsa bir bütün olarak

kavrama çabası” olarak tanımlamıştır. Bradley’nin Görünüş ve Gerçeklik’in ilk paragrafında

söz ettiği “ruh dinginliği” kavramı, metafizik ve metafiziğin ahlaki-duygusal gerekleri

arasındaki bağlantıyı bir kez daha, fakat yeni bir biçimde, doğrular. Bradley’nin ileri

sürdüğü ruh dinginliği, evreni basit bir biçimde parça parça veya fragmentlerle değil, fakat

her nasılsa bir bütün olarak kavramayı isteyen herhangi biri için gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Metafizik, Monizm, Mutlak, Ruh Dinginliği.

F.H.Bradley was the most famous, original and philosophically influential of the British Idealists. He was the greatest British metaphysician of the nineteenth century. Bradley defined metaphysics, in the Aristotelian manner, as the study of first principles or ultimate truths or again the effort to comprehend the universe, not simply piecemeal or by fragments,but somehow as a whole.The concept “peace of spirit”,which Bradley mentions in the first paragraph of Appearance and Reality, affirms once again-but in a new way- the connection between metaphysics and its moral-emotional requirements.“Spiritual peace”, Bradley observes, is necessary for anyone who wants “to comprehend the universe not simply piecemeal or by fragments, but somehow as a whole.