The Soft Power Research on Foreign Students Who have just Started Studying in Turkey


Topcu Z., Cafoğlu Yaşar H. N. , Türk M. S.

Turkish Studies, no.13, pp.1843-1866, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.7827/turkishstudies.13532
  • Journal Name: Turkish Studies
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index, Scopus
  • Page Numbers: pp.1843-1866

Abstract

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren eğitim ve üniversiteler sınırların yabancı uyruklu öğrencilere açılmasıyla küresel ekonomik pazarın hem “oyun alanı” hem de “oyuncusu” olmaya başlamıştır. Bu dönüşüm üniversiteleri dünya güç politikalarının bir parçası haline getirmiştir Yabancı uyruklu öğrenciler de bu güç politikalarının en önemli figürleridir. Bu çalışma; Gazi Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde (TÖMER) 2016 yılı Aralık ayında gerçekleştirilmiştir. Tam örneklem yoluyla 2016 yılında TÖMER’e yeni kayıt yaptıran tüm yabancı uyruklu öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışmada en önemli zorluk Türkçe yeterliği olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü anket için seçilen öğrencilerin Türkiye’ye yeni gelmiş ve yeterince Türkiye’deki yaşamdan etkilenmemiş olması istenmektedir. Anket çalışması, üniversite öğrenimi görmek için yeni kayıt yaptırmış olan, anketi doldurabilecek Türkçe yeterliliğine sahip, yabancı uyruklu tüm öğrencilere uygulanmıştır. Anketi tüm olarak dolduran 86 öğrenciden elde edilen bilgiler ışığında veriler yorumlanmıştır. Türkiye’de öğrenim görmeye yeni başlayan yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik softpower araştırmasında, Türkiye’yi eğitim amaçlı tercih etmiş olan öğrencilerin ülkede yaşadığı süre içerisinde Türkiye hakkındaki olumlu izlenimlerinin artarak devam ettiği ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Türkiye’ye gelmeden önceki ve geldikten sonraki hissiyatlarının farklı olup olmadığı yani Türkiye’ye geldikten sonra hissiyatlarının olumlu ya da olumsuz değişip değişmediği incelemek için bağımlı örneklemler t-testi yapılmıştır. Türkiye’ye geldikten sonra öğrencilerin Türkiye hakkındaki görüşlerinde önemli bir değişiklik olmadığı %95 güvenilirlikle belirlenmiştir. Öğrencilerin Türkiye’ye geldikten sonra hayal kırıklığına uğramadıklarını göstermektedir. Bu durum Türkiye’nin soft power açısından değerlendirildiğinde sürdürülebilir bir eğitim cazibe merkezi olma yolunda başarılı bir grafik çizdiği söylenebilir. Yine gelecekte Türkiye’yi nerede görüyorsunuz sorusuna verilen büyük oranda “süper güç olacak” cevabı öğrencilerin gözünde Türkiye imajını çok olumlu olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda eğitim için Türkiye’yi tercih etmiş olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik yapılan softpower çalışmalarında Türkiye’nin başarı olduğu söylenebilir.