Meme karsinomlarında GATA3 ekspresyonu ve klinikopatolojik parametreler ile ilşkisi


ÇAKIR A., EKİNCİ Ö. , IŞIK GÖNÜL İ. , ÇETİN B., Benekli M., Uluğlu Ö.

22. Ulusal Patoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye