Edebiyat, Tenkit, Toplumsal Dönüşüm Ve Siyasetnâmeler: Kutadgu Bilig Örneği


ÇETİN İ.

5.ULUSLARARASISOSYAL BİLİMLERKONGRESİ, 27 - 30 Haziran 2019, ss.487-493

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Sayfa Sayıları: ss.487-493