Y-Fe Katalizörlerinin H2S’ün Seçici Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesindeki Aktivitelerinin İncelenmesi


Varlı G., TAŞDEMİR H. M. , YAŞYERLİ S.

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2018

  • Basıldığı Şehir: Van
  • Basıldığı Ülke: Türkiye