Y-Fe Katalizörlerinin H2S’ün Seçici Oksidasyonu ile Elementel Kükürt Eldesindeki Aktivitelerinin İncelenmesi


Varlı G., TAŞDEMİR H. M. , YAŞYERLİ S.

13. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-13), Van, Turkey, 3 - 06 September 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes