Basım ve Yayın Sektöründe Yeni Teknolojilere Dayalı Yeniden Yapılanma Süreci: İstanbul Örneği’


ERDOĞANARAS F.

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, 2003 (Scopus)