Hava Fazlalık Katsayısı ve Püskürtme Zamanlamasının RCCI Motordaki Etkileri Üzerine Deneysel Bir ÇalıĢma


UYUMAZ A., BOZ F., ŞAHİN F. , İPCİ D. , YILMAZ E., SOLMAZ H.

6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 2017), Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.141-151

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.141-151