BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN SPORCULARIN SPORTMENLİK YÖNELİMİ


ÇELİK O. B. , BOZDAĞ B.

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 13 Kasım - 16 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri