İş güvenliği ve çalışan sağlığı hizmetlerinde yönerge izleme ve kültürlerarrası farklılıklar


YÜKSEL A., YÜKSEL G.

4.Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 12 - 13 Nisan 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri