Diller İçin Avrupa Ortak Başvuru Metni ÇerçevesindeMillî Eğitim Bakanlığı Tarafından YayımlananYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim ProgramlarınınDeğerlendirilmesi


ŞEN Ü.

1.Uluslararası Yabancı Dil OlarakTürkçenin Öğretimi Bilgi Şöleni, 17 - 19 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri