Raylı Ulaşım Sistemlerinde Gürültü Kirliliği: İzmir Banliyö Hattı


Creative Commons License

Yıldız K., Peker R.

Raylı Ulaşım Sistemlerinde Gürültü Kirliliği: İzmir Banliyö Hattı, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2020, vol.1, no.138, pp.233

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.233
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Son zamanlarda nüfus, işgücü ve trafik değişkenleri metropoliten kentlerde ulaşım sorunlarını da beraberinde

getirmiştir. Bu sorunların çözümünde ise en etkili yöntemin diğer taşıma sistemleriyle entegre olmuş raylı

sistemlerin oluşturulmasıdır. Metropoliten kentlerde ulaşım ana planlarıyla desteklenen raylı sistemler bir bir

uygulamaya konulurken, bu durum beraberinde bazı sorunları gündeme getirmiştir. Tüm ulaşım sistemleri

çevreye ve canlıya; hava kirliliği, gürültü kirliliği, yeraltı sularının kirlenmesi arazi fauna ve florasının değişimi

ve/veya yok olması, titreşim kaynaklı sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. İnsanoğlunu tehdit eden

bu sorunlarla mücadele üzerinde bilim dünyası önemle üzerinde durmaktadır. Güncel makaleler tarandığında

gürültü kirliliği dünyada sağlık sorunlarına neden olan etmenlerin neredeyse başında geldiği görülmektedir. Bu

yüzden demiryolu hatlarının projesinden işletilmesine kadar olan süreçte bölgeye uygunluğu, yerleşim yerlerinde

gürültü ve titreşimin sebep olduğu zararın belirlenip yönetmeliklere uygun ulaşım planlarının yapılmasına

ihtiyaç duyulmuştur.

Bu çalışma ülkemiz metropoliten kentlerimizden İzmir’in banliyö hattı gürültü kirliliği açısından ele alınmıştır.

Örneklem olarak seçilen banliyö hattına ait gürültü ölçümleri, Türkiye ve Avrupa birliği yönetmeliklerine

uygunluğu analiz edilmiştir. Gürültü kaynaklı negatif etkilerin minimize edilmesi yönünde çözüm önerileri

ortaya konulması hedeflenmiştir. Gerek bölge için gerek se diğer metropoliten kentler için yeni yapılması

planlanan raylı sistem hatları için olması gereken kriterler belirlenmeye çalışılmıştır.