Addictions in terms of Community Mental Health


Ekmekci Ertek İ. , İlhan M. N.

in: Toplum Ruh Sağlığı, Burcu Tokuç, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.44-50, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.44-50
  • Editors: Burcu Tokuç, Editor

Abstract

Bağımlılık sık görülmesi, neden olduğu hastalıklar ve işlevsel bozukluklar, yaşam süresini kısaltıp kalitesini azaltması, tedavisinin maliyetli oluşu ve en önemlisi önlenebilir olması nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bağımlılık fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarına neden olduğu gibi, kazalar, şiddet ve adli olaylarla da ilişkilidir. Bağımlılığı olan kişinin ailevi, sosyal ve mesleki alanlarda işlevselliği olumsuz etkilenir. Tüm bu alanlardaki sorunlar bağımlılığı olan bireyin yanı sıra ailesi, yakın çevresi ve daha geniş perspektifte yaşadığı toplumu etkilemektedir. Bağımlılık sonucu oluşan etkilerin bazılarının geri dönüşsüz olması, tedavi için gereken çaba ve maliyetin fazla olması nedeniyle bağımlılığın en etkin tedavisi önleme çalışmalarıdır. Bu açıdan özellikle madde kullanımı için en riskli olan ergenlik döneminde riskli grupların belirlenmesi, bu gruplara ait risk faktörlerinin tespit edilmesinin bağımlılıkla mücadelede önemli olduğu ve çok sektörlü olarak bağımlılıkla mücadele politikalarının oluşturulması gerektiği düşünülmektedir.