Ohrili Sinanuddin Yusuf Çelebi’nin Arapça Vakfiyesinin Dil Ve Belagat Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KOÇ C. T.

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), no.4, pp.213-225, 2015 (Peer-Reviewed Journal)