Soğuk İklim Bölgelerindeki Toplu Konut Yapılarının Enerji Verimliliği Bağlamında İncelenmesi: Kuzey Avrupa Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme


ER A., ARSLAN SELÇUK S. , ÇAKICI F. Z.

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), 13 - 14 March 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text