Soğuk İklim Bölgelerindeki Toplu Konut Yapılarının Enerji Verimliliği Bağlamında İncelenmesi: Kuzey Avrupa Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme


ER A., ARSLAN SELÇUK S. , ÇAKICI F. Z.

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, (UBAK), 13 - 14 Mart 2020

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri