Hemşirelerin Hasta Haklarını Korumaya Yönelik Etik Davranışları Ölçeği’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


EYÜBOĞLU G. , EYİKARA E. , GÖÇMEN BAYKARA Z. , GÜL Ş.

5. ulusal ve 1. uluslararası temel hemşirelik bakımı kongresi, 6 - 09 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri