İNFAZ KURUMLARINDAKİ HÜKÜMLÜ SAYISINDAKİ ARTIŞ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ


Özgenç İ., Bayraktarlı İ. Y.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.129-140, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Türkiye’de ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü sayısındaki artış, süreklilik arz eden bir soruna dönüşmüştür. Bu sorunun çözümü için, zaman zaman değişik adlarla çeşitli kanuni düzenlemeler yapılmış ise de, bu düzenlemelerin mahiyeti itibarıyla geçici olması ve sorunu bilimsel olarak ele alan bir yaklaşımın ürünü olmaması sebebiyle, sorun aktüalitesini hiç yitirmemiştir. Çalışmada, infaz kurumlarının kapasitesi ve doluluk durumu ile ilgili istatistiki bilgileri karşılaştırmalı olarak bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekmiştir. Kalıca bir çözüm için, Türk ceza hukukunda suç karşılığında öngörülen yaptırımların infaz rejimlerinin bir bütün olarak ele alınıp yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Mevzuatımızda, infaz aşamasında ve hatta hüküm kesinleştikten sonra hükümlünün etkin pişmanlıktan yararlanılabilmesini ve özellikle hükümlü ile mağdurun barışmasını sağlayacak yollar tamamen kapalı tutulmuştur. Oysa infaz aşamasında da bu yolların açık tutulması gerekmektedir