HASTA ROLÜNDEN MAHKÛM ROLÜNE: KELEPÇELİ OLMAK


CANTEKİN Ö. F. , ARPACİ F. , PEKASIL A. N.

ULUSLARARASI 5. ADLİ HEMŞİRELİK, 4. ADLİ SOSYAL HİZMET, 3. ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri