A Signal Timing Model for Ankara: Case Study at Besevler Intersection


Creative Commons License

Arıkan Öztürk E., Çubuk M. K. , Hatipoğlu S.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.12, no.1, pp.49-57, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Traffic Control of intersections plays an important role in the urban traffic control. It is performed by using signalizations systems. In the control process of an intersection it is aimed that the performance losses due to delays and stops are minimized and the benefits for all road users are maximized. The basic control mechanism used for this purpose at signalized intersections is the signal timing. In this study, a signal timing model is developed based on the traffic data collected in Ankara, the cycle lenghth of Besevler intersection is calculated by using this model and then, cycle lenghth obtained from the model is compared with current cycle lenghth. In addition, cycle length, green times and average delays per vehicle are calculated by using model and then, these times are compared with Webster Model’s results.

Key Words: Signal Timing, Traffic Control, Cycle Time

Kentiçi trafik kontrolünde, kavsaklardaki trafigin kontrol edilmesi önemli role sahiptir. Kavsaklarda trafigin kontrolü de sinyalizasyon sistemleri ile saglanır. Bir kavsagın kontrol sürecinde gecikme ve durusların yaratacagı performans kayıplarının en aza indirilmesi ve tüm yol kullanıcılara saglanan faydaların maksimize edilmesi amaçlanır. Sinyalize kavsaklarda bu amaçla kullanılan temel kontrol mekanizması, sinyal zamanlamasıdır. Bu çalısmada, Ankara’da yapılan trafik sayımlarını esas alan bir sinyal zamanlaması modeli gelistirilmis ve bu model kullanılarak Besevler kavsagının devre süresi hesaplanmıs, mevcut durumda kullanılan süre ile bu yeni süre karsılastırılmıstır. Ayrıca, yine bu model kullanılarak hesaplanan Besevler kavsagının devre süresi, yesil süreleri ve ortalama tasıt gecikmeleri Webster modeli ile bulunan sonuçlarla karsılastırılmıstır.

Anahtar Kelimeler: Sinyal Zamanlaması, Trafik Kontrolü, Devre Süresi