Milli Mücadele de Kayseri ve Havalisinin Çeşitli Olaylar Karşısında Gösterdiği Tepkiler


Şahingöz M.

II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 16 - 17 Ekim 1998

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Kayseri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye