Beden eğitimi ögretmenler kişilerarası özyeterlik ölçegi Geçerlik ve güvenirlik çalışması


ESENTÜRK O. K. , YILMAZ A., İLHAN E. L. , KAN A.

III. UluslararasıAvrasya Egitim Arastırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri