Karagoz Magazine As A Source Of Revolution History Teaching


Creative Commons License

Akbaba B.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, pp.731-742, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 22 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Kastamonu Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.731-742
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

This study is related to the analysis of Karagoz, one of the longest lasting magazines starting from his contribution it made to cartoon and its use as material for teaching the revolution history. The use of the humour journals which contain first degree visual evidence and written documents for revolution history will decrease the routines of the course and encourage the students to work a social scientist and the improve their upper level thinking virtues. The humour journal Karagoz published between 1908 and 1955 and shared the political, social and cultural events of the time with the public with its unique style. Therefore the presentation of the time with the view point of Karagoz is important for writing and teaching of history.

Bu araştırmada mizahın ve onun güçlü temsilcilerinden biri olan karikatürün eğitime katkılarından yola çıkarak Türk mizah hayatının en uzun soluklu dergilerinden olan Karagöz dergisi tanıtılmaya ve inkılâp tarihi öğretimine sağlayacağı katkı açıklanmaya çalışılmıştır. İçeriğinde birinci elden görsel kanıtlar ve yazılı kaynakları barındıran mizah dergilerinin inkılâp tarihi öğretiminde kullanılması bu derslerinin tekdüzeliğinin ortadan kaldırılmasına, öğrencilerin sosyal bilimciler gibi çalışmalarına ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacak niteliktedir. İnkılâp tarihi öğretimine bu anlamda katkı sağlayacak potansiyele sahip olan Karagöz, yayın hayatını sürdürdüğü 1908-1955 yılları arasındaki siyasi, sosyal ve kültürel hadiseleri kendine has üslubuyla kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu döneme ait olayların, olguların sunumunda Karagöz’ün tanıklığı ve olaylara bakış açısı tarih yazımı ve öğretimi açısından önem arz etmektedir.