Rat Kalp Dokularinda Karbontetraklorurun Glutatyon Peroksidaz ve Glutatyon S Transferaz Aktivitesi ile Glutatyon Duzeylerine Etkisi


ŞAHİN T., YILMAZ-DEMİRTAŞ C. , DUYGULU DEVAY S., PAŞAOĞLU H.

Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği 7. Ulusal kongresi, Turkey, 18 - 22 September 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey