THE NECESSITY OF INSTRUMENT CARE AND REPAIR LESSONS ACCORDING TO THE ANATOLIAN HIGH SCHOOL OF FINE ARTS MUSIC TEACHERS


Creative Commons License

Akbulut M., Yıldırım Orhan Ş., Tanınmış G. E.

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.18, no.3, pp.893-902, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This research aims the necessity of instrument care and repair lessons according to the Anatolian High School of Fine Arts music teachers. This is a descriptive study for identification of the status, with respect to its objective and the qualification of the data collected. A survey of eight open ended questions and also including personal information was given to 42 music teachers educating at four different city’s Anatolian High Schools of Fine Arts in order to determine the knowledge they have about instrument care and repair. The results obtained from the survey are published in tables and are interpreted. It’s found out that the % 60 of the subject group were short of knowledge about instrument care and repair. This research also includes the suggestions about achieving the problems of music teachers’ on this subject.

Bu araştırma, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Müzik Öğretmenlerine göre çalgı bakım onarım bilgisi dersinin gerekliliğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma taşıdığı amaç ve toplanan verilerin niteliği bakımından durum tespit etmeye yönelik betimsel bir çalışmadır. Dört farklı ilde bulunan Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde çalgı dersine giren 42 müzik öğretmenine çalgı bakım, koruma ve onarım bilgilerini belirlemek amacıyla kişisel bilgilerle birlikte sekiz açık uçlu sorudan oluşan bir anket 2008 Mart-Nisan aylarında uygulanmıştır. Anket sonucunda elde edilen veriler tablolar halinde verilerek yorumları yapılmıştır. Örneklem grubunun yaklaşık % 60’nın yeteri kadar çalgısını koruma, bakım ve onarım bilgisine sahip olmadıkları görülmüştür. Müzik öğretmenleri ve müzik öğretmeni adaylarının bu konudaki ihtiyaç ve sıkıntılarını gidermeyi amaçlayan öneriler yer almaktadır