Muğla İlindeki Mermer İşletmelerine Yönelik Veri Zarflama Analizi Örnek Olayı


Aras G., Gencer C.

Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, vol.13, pp.139-153, 2011 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 13
  • Publication Date: 2011
  • Title of Journal : Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal
  • Page Numbers: pp.139-153

Abstract

Sanayileşmenin lokomotifi olan madencilik faaliyetlerinin önemi her geçen gün biraz daha fazla anlaşılmaktadır. Günlük hayatta fonksiyonel olarak enerji, tarım ve sanayinin girdilerinde kullanılan madencilik ürünleri aynı zamanda ülkelerin ellerinde bulundurdukları ekonomik gücü de simgelemektedir. Türkiye, doğal taş faaliyetleri ve mermer rezervi bakımından diğer ülkeler ile kıyaslandığında şanslı sayılabilecek bir konumdadır. Ancak, her ne kadar çok rezerve sahip olunsa da bunların etkili ve verimli bir şekilde ekonomik faaliyete katılması da bir o derece de önemlidir. Muğla ili mermercilik faaliyetleri bakımından ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlamakta ve bölgenin gelişmesini hızlandırmaktadır. Dolayısıyla, ilin ekonomisinde önemli yeri olan mermer işletmelerin yıllara göre etkinliğinin ve verimliliğinin incelenmesi yönlendirici olacaktır. Çalışmada, Muğla ilindeki 12 mermer işletmesinin 2005-2009 dönemlerini kapsayan verileri üzerinden Veri Zarflama Analizi ile Malmquist TFV değişimleri ortaya konulmuştur.