SCALE DEVELOPMENT FOR CHILDREN'S MUSICAL HEARING PERCEPTION


Creative Commons License

Karaelma B.

Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.13, no.1, pp.293-311, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The perception of musical hearing has been one of the most prominent elements within the framework of musical talent and many studies have been conducted on it. The main subject of this research is musical hearing perception which is important concept that musical ability tests have been trying to measure for many years. Musical hearing perception is a concept that can be developed with the necessary educational planning, especially in childhood. In this context, based on the constructivist approach, early detection is important according to the level of readiness of the person. The scale in this study was designed to measure the musical hearing perception of children between the ages of 9-12, and was created in such a way that the variable of whether or not to know notes was disabled. Thus, it is aimed to bring the perception of musical hearing, which is the main subject to be measured, to the fore. The scale consists of 3 parts: interval test, melody test and rhythm test. Firstly, the field study was conducted with 100 students, and then 160 students during implementation throughout the design phase of the scale, As a result of the research, statistical reliability and validity analyzes were made and the applicability of the scale was revealed.

Müziksel işitme algısı, üzerinde birçok araştırma yapılan ve müzik yeteneği çerçevesinde ön planda olan unsurlardan birisi olmuştur. Bu araştırmanın ana konusu, müzik yetenek testlerinin uzun yıllardan beri ölçmeye çalıştığı önemli bir kavram olan müziksel işitme algısıdır. Müziksel işitme algısı, özellikle çocukluk döneminde gerekli eğitim planlamalarıyla geliştirilebilecek bir kavramdır. Bu bağlamda yapılandırmacı yaklaşım temelli olarak kişinin hazır bulunuşluk düzeyine göre eğitim kapsamında erken tespit önem arz etmektedir. Bu araştırmadaki ölçek, 9-12 yaş grubu çocukların müziksel işitme algısını ölçmek üzere tasarlanmış olup, söz konusu çocukların nota bilip bilmeme değişkeni devre dışında bırakılacak şekilde oluşturulmuştur. Böylece asıl ölçülmek istenen konu olan müziksel işitme algısının ön plana çıkması amaçlanmıştır. Aralık testi, melodi testi ve ritim testi olmak üzere 3 bölümden oluşan ölçeğin tasarım aşamasında öncelikle 100, uygulama sırasında ise 160 öğrenci ile saha araştırması yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda istatistiksel olarak güvenirlik ve geçerlik analizleri yapılmış olup ölçeğin uygulanabilirliği ortaya konmuştur.