A Workshop Proposal for Virtual Museums and Creative Drama: Museum Comes to Class!


Creative Commons License

Bulut P., Uzun E. B.

Yaratıcı Drama Dergisi, vol.16, no.1, pp.131-156, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 16 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Yaratıcı Drama Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.131-156
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Museums which are the centers that cultural heritage elements, artifacts belonging to old or contemporary societies are collected, protected and exhibited, began to form with the accumulation of the valuable items by people and took their current form by showing changes. The number and variety of museums that aim to educate the society and the individual besides acquiring and preserving the artifacts, have increased gradually with the proliferation of the artifact groups that to be exhibited and the collection of artifacts for different purposes. With the increasing number and scope, museums are classified under different titles and their types are determined. Virtual museums, one of these museum types, have emerged with transferring physical museum collections to the virtual environment and presenting them to the audience online. In virtual museums, collections in physical museums can be watched and artifacts can be examined even when no possibility to go to the museum physically. Being able to access the museum remotely was able to carry the museum which is an out-of-school learning environment, to the classroom and has paved the way to be used in the learning process. Museums that are used in the teaching process for the purpose raise awareness of cultural heritage and different cultures, embody abstract information, recognize the changes of human and world life, can be utilized in the classroom through virtual museums. Virtual museum applications can be a part of the teaching process with different methods when used in the classroom. With the creative drama method which is one of these methods, students actively participate in the learning processes and thus the effectiveness of this process can be increased. For this reason, in this study firstly theoretical information is given about museum, virtual museum, museums as learning environments, creative drama practices in museums and then an exemplary workshop prepared according to the creative drama method in line with the determined curriculum standards using the virtual museum application is presented. It is thought that using virtual museums and creative drama methods together in teaching can overcome the lack of physical access to the museum at a certain level and enrich the teaching process. Besides, the activities in the sample workshop can be adapted to different lessons, achievements and virtual museums and can be used both in the teaching process and in the research processes

Kültürel miras ögelerinin, eski ya da çağdaş toplumlara ait eserlerin toplandığı, korunduğu ve sergilendiği merkezler olan müzeler insanların değerli eşyaları biriktirmesiyle oluşmaya başlamış ve değişim göstererek günümüzdeki halini almıştır. Eserleri edinme ve muhafaza etmenin yanı sıra toplumu ve bireyi eğitme amacı da taşıyan müzelerin sayısı ve çeşitliliği hem sergilenecek eser gruplarının çoğalması hem de farklı amaçlar doğrultusunda eserlerin toplanması ile giderek artmıştır. Sayılarının ve kapsamının artmasıyla müzeler farklı başlıklar altında sınıflandırılmış ve türleri belirlenmiştir. Bu müze türlerinden biri olan sanal müzeler de fiziksel müze koleksiyonlarının sanal ortama aktarılması ve izleyiciye çevrim içi ortamda sunulması ile ortaya çıkmıştır. Sanal müzelerde fiziksel müzelerde yer alan koleksiyonlar izlenebilmekte ve fiziksel olarak müzeye gitme olanağı olmadığında bile eserler incelenebilmektedir. Müzeye uzaktan erişebilmek bir okul dışı öğrenme ortamı olan müzeyi sınıfa taşıyabilmiş ve müzenin öğrenme sürecinde kullanılmasının önünü açmıştır. Kültürel mirasa ve farklı kültürlere ilişkin farkındalık kazandırmak, soyut bilgileri somutlaştırmak, insan ve dünya hayatındaki değişimlerin farkına vardırabilmek amacıyla öğretim sürecinde kullanılan müzelerin bu faydalarından sanal müzeler aracılığıyla sınıf içinde yararlanılabilmektedir. Sanal müze uygulamaları sınıf içinde kullanılırken farklı yöntemlerle öğretim sürecine katılmaktadır. Bu yöntemlerden biri olan yaratıcı drama yöntemi ile öğrenciler aktif bir şekilde öğrenme süreçlerine katılmakta ve böylece bu sürecin etkililiği artırılabilmektedir. Bu sebeple bu çalışmada ilk olarak müze ve sanal müzeler; öğrenme ortamı olarak müzeler ve müzelerde yaratıcı drama uygulamaları hakkında kuramsal bilgi verilmiş sonrasında ise belirlenen kazanımlar doğrultusunda yaratıcı drama yöntemine göre hazırlanan ve sanal müze uygulaması kullanılarak hazırlanan örnek bir atölye sunulmuştur. Sanal müzeler ile yaratıcı drama yönteminin öğretim sürecinde birlikte kullanılmasının hem müzeye fiziksel olarak ulaşamamanın eksikliğini belli bir seviyede kapatabileceği hem de öğretim sürecini zenginleştireceği düşünülmektedir. Ayrıca hazırlanan örnek atölyede yer alan etkinlikler farklı derslere, kazanımlara ve sanal müzelere uyarlanabilir, hem öğretim süreci hem de araştırma süreçleri içinde kullanılabilir