Dilüe alkol ve iyontoforez yardımlı korneal çapraz bağlama tedavisi (DAI-CXL) ve standart tedavi (Dresden protokolü) sırasında intraoperative korneal kalınlık değişimlerinin incelenmesi.


YALINBAŞ D., YÜKSEL E., ÖZMEN M. C. , SERBEST CEYLANOĞLU K., Yuvarlak A., Özdemir H. B. , ...More

Türk Oftalmoloji Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, 2015, Turkey, 4 - 08 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey