TMB ile başvuran hastaların DC/TMD kriterlerine göre değerlendirilmesi


ALPASLAN C. , Yaman D.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th International Congress, 23 - 27 Mayıs 2017