Ni-Co İÇERİKLİ BİMETALİK KATALİZÖRLERİN METANIN KURU REFORMLANMA REAKSİYONUNDAKİ PERFORMANSLARINA KATALİZÖR SENTEZ SÜRECİNDEKİ EMDİRME SIRASININ ETKİLERİ


Creative Commons License

ARBAĞ H.

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, vol.22, no.1, pp.39, 2017 (Peer-Reviewed Journal)