CC- Gruplarının Lokal İç Endomorfizmaları


ARIKAN A.

XVI. Ulusal Matematik Sempozyumu, 10 Eylül 2003

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri