Kalp nakli olan hastanın postoperatif dönemdeki hemşirelik bakımı: Olgu sunum


MERCAN İ. , ilçim e.

Uluslar arası Katılımlı Türk Kalp ve Damar Cerrahisi 13. Kongres, 30 Ekim - 02 Kasım 2014