The Evaluation of Provincial Water Management Model: The Case of Tekirdağ


Creative Commons License

Karagöz N., Görer Tamer N.

Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, vol.1, no.2, pp.14-17, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi
  • Journal Indexes: Asos İndeks
  • Page Numbers: pp.14-17

Abstract

in zamanla daha iyi anlaşılmasına rağmen, altyapıya yapılan yatırımların azalması, hızlı kentleşme, maden
ocakları, sanayileşme ve tarım sektörlerinden kaynaklanan kirlilik, yanlış tarım uygulamaları ve arazi kullanım kararlarından
kaynaklanan sorunlar, su varlığının korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum su kaynaklarında geriye dönülmesi zor kayıplara
yol açmaktadır. Bu bağlamda,ülkemizde ençok bilinen sorun olan Ergene Havzası su sorunları, havza bazında en hızlı nüfus
artışına sahip Tekirdağ ilinde incelenecektir. 2014 yılında Tekirdağ il büyükşehir belediyesi olduğunda, kentsel ve kırsal su
sorunlarını ele alan bir su yönetimi modelini de uygulanmaya başlamıştır. İl bütününde merkezileşen bir su yönetimi dönemi
başlamıştır. Kurulan su ve kanalizasyon idaresinin hizmet verdiği alan ve nüfus büyürken aynı zamanda kentsel su kullanımı
ile birlikte kırsal su kullanımını da içeren bir boyut kazanmıştır. Bu çalışma, il düzeyi su ve kanalizasyon idaresi modelini su
hizmetinin sürdürülebilirliği açısından değerlendirecektir.
İlde yaşanan sorunlar, su hizmetinin sürdürülebilirliğini tehdit eden düzeye ulaşmıştır. Tekirdağ ilindeki kentsel yerleşmelerin
zamanla yıpranmış su şebekesi su kayıplarını arttırmakta ve su kesintisi sorununu tetiklemektedir. Ayrıca tarım faaliyetlerinde
ve taş ocaklarında kullanılan kimyasallar nedeniyle, yüzey ve yeraltı su kaynaklarına kalıcı zararlar verilmektedir. Sonuç olarak,
su yönetiminin sorunları kadar çözüm önerileri de ele alınarak kent ve bölge planlamanın, daha sürdürülebilir su yönetimini
mümkün kılabileceğine vurgu yapılacaktır.
Gıda ve enerji güvenliği, hızlı şehirleşme,Gıda ve enerji güvenliği, hızlı şehirleşme, çevre koruma, iklim değişikliğine uyum gibi 21. Yüzyılın hemen hemen her gelişme
sorunu, su kaynaklarının akılcı yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Su, kentlerin asıl geliştirebileceğimizi ve planlayacağımızı
belirleyenen önemli etkendir.
Suyun değerinin zamanla daha iyi anlaşılmasına rağmen, altyapıya yapılan yatırımların azalması, hızlı kentleşme, maden
ocakları, sanayileşme ve tarım sektörlerinden kaynaklanan kirlilik, yanlış tarım uygulamaları ve arazi kullanım kararlarından
kaynaklanan sorunlar, su varlığının korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum su kaynaklarında geriye dönülmesi zor kayıplara
yol açmaktadır. Bu bağlamda,ülkemizde ençok bilinen sorun olan Ergene Havzası su sorunları, havza bazında en hızlı nüfus
artışına sahip Tekirdağ ilinde incelenecektir. 2014 yılında Tekirdağ il büyükşehir belediyesi olduğunda, kentsel ve kırsal su
sorunlarını ele alan bir su yönetimi modelini de uygulanmaya başlamıştır. İl bütününde merkezileşen bir su yönetimi dönemi
başlamıştır. Kurulan su ve kanalizasyon idaresinin hizmet verdiği alan ve nüfus büyürken aynı zamanda kentsel su kullanımı
ile birlikte kırsal su kullanımını da içeren bir boyut kazanmıştır. Bu çalışma, il düzeyi su ve kanalizasyon idaresi modelini su
hizmetinin sürdürülebilirliği açısından değerlendirecektir.
İlde yaşanan sorunlar, su hizmetinin sürdürülebilirliğini tehdit eden düzeye ulaşmıştır. Tekirdağ ilindeki kentsel yerleşmelerin
zamanla yıpranmış su şebekesi su kayıplarını arttırmakta ve su kesintisi sorununu tetiklemektedir. Ayrıca tarım faaliyetlerinde
ve taş ocaklarında kullanılan kimyasallar nedeniyle, yüzey ve yeraltı su kaynaklarına kalıcı zararlar verilmektedir. Sonuç olarak,
su yönetiminin sorunları kadar çözüm önerileri de ele alınarak kent ve bölge planlamanın, daha sürdürülebilir su yönetimini
mümkün kılabileceğine vurgu yapılacaktır.Gıda ve enerji güvenliği, hızlı şehirleşme, çevre koruma, iklim değişikliğine uyum gibi 21. Yüzyılın hemen hemen her gelişme
sorunu, su kaynaklarının akılcı yönetimi ile doğrudan ilişkilidir. Su, kentlerin asıl geliştirebileceğimizi ve planlayacağımızı
belirleyenen önemli etkendir.
Suyun değerinin zamanla daha iyi anlaşılmasına rağmen, altyapıya yapılan yatırımların azalması, hızlı kentleşme, maden
ocakları, sanayileşme ve tarım sektörlerinden kaynaklanan kirlilik, yanlış tarım uygulamaları ve arazi kullanım kararlarından
kaynaklanan sorunlar, su varlığının korunmasını zorlaştırmaktadır. Bu durum su kaynaklarında geriye dönülmesi zor kayıplara
yol açmaktadır. Bu bağlamda,ülkemizde ençok bilinen sorun olan Ergene Havzası su sorunları, havza bazında en hızlı nüfus
artışına sahip Tekirdağ ilinde incelenecektir. 2014 yılında Tekirdağ il büyükşehir belediyesi olduğunda, kentsel ve kırsal su
sorunlarını ele alan bir su yönetimi modelini de uygulanmaya başlamıştır. İl bütününde merkezileşen bir su yönetimi dönemi
başlamıştır. Kurulan su ve kanalizasyon idaresinin hizmet verdiği alan ve nüfus büyürken aynı zamanda kentsel su kullanımı
ile birlikte kırsal su kullanımını da içeren bir boyut kazanmıştır. Bu çalışma, il düzeyi su ve kanalizasyon idaresi modelini su
hizmetinin sürdürülebilirliği açısından değerlendirecektir.
İlde yaşanan sorunlar, su hizmetinin sürdürülebilirliğini tehdit eden düzeye ulaşmıştır. Tekirdağ ilindeki kentsel yerleşmelerin
zamanla yıpranmış su şebekesi su kayıplarını arttırmakta ve su kesintisi sorununu tetiklemektedir. Ayrıca tarım faaliyetlerinde
ve taş ocaklarında kullanılan kimyasallar nedeniyle, yüzey ve yeraltı su kaynaklarına kalıcı zararlar verilmektedir. Sonuç olarak,
su yönetiminin sorunları kadar çözüm önerileri de ele alınarak kent ve bölge planlamanın, daha sürdürülebilir su yönetimini
mümkün kılabileceğine vurgu yapılacaktır.