Farklı Yanlılık Parametreleri Kullanılarak Elde Edilen Rıdge Tahmin Edicilerinin Medyan Sıralı Küme Örneklemesi Altındaki Performansları


EBEGİL M. , ÖZDEMİR Y. A. , GÖKPINAR F.

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (EYİ 2016), Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölümü, Sivas., 2 - 04 Haziran 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri