2-Asetil-5-Metiltiyofenmetansülfonilhidrazon’xxun Sentezi ve VI B Metal Karbonilleri (M=Cr, Mo, W ) ile Fotokimyasal Tepkimeleri


SUBAŞI E., Sert S., orhon G., ŞENTÜRK O. S. , ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., Ugur F.

XVII Ulusal Kimya Kongresi İstanbul, Turkey, 7 - 11 September 2003

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey