Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Dışavurumcu Resimlerinde Yazınsal Anlatımın Yaratıcılık Açısından İncelenmesi


ÖZDEMİR Ç., YILMAZ M.

Uluslar arası Sanat ve Estetik Dergisi, vol.4, no.6, pp.11-22, 2021 (Peer-Reviewed Journal)