Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin FizikselDeğerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları


ÇALIŞKAN N. , DOĞAN N., Sucu Çakmak N. C. , Cihan Erdoğan B., EYÜBOĞLU G. , EYİKARA E. , ...More

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text