Hemşirelerin ve Hemşirelik Öğrencilerinin FizikselDeğerlendirme Becerilerini Kullanma Durumları


ÇALIŞKAN N. , DOĞAN N., Sucu Çakmak N. C. , Cihan Erdoğan B., EYÜBOĞLU G. , EYİKARA E. , ...Daha Fazla

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri