Kaynaştırma Sınıflarında Bulunan Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Ailelerinin ve Öğretmenlerinin Tutum ve Davranışları Üzerine Bir İnceleme


Çelik G., Altunay B.

in: Engelsiz Bilişim 2022 Teknoloji Işığında Yaşam, Mustafa Özhan Kalaç,Vahap Tecim, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.253-268, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Kriter Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.253-268
  • Editors: Mustafa Özhan Kalaç,Vahap Tecim, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Görme yetersizliği olan öğrencilerin motor gelişimi, dil gelişimi, bilişsel/zihinsel gelişimi, sosyal gelişim vb. alanlarında yaşamış oldukları bazı güçlükler bulunmaktadır. Kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan öğrencilerin yaşadıkları güçlüklerin üstesinden gelebilmesi ve en aza indirgenebilmesi için bilişim teknolojilerini de kapsayacak şekilde yapılacak düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. Araştırmada görme yetersizliği olan öğrencilerin, ailelerinin ve öğretmenlerinin tutumlarının tespit edilmesinin yanı sıra öğretmenlerin kaynaştırma sınıflarında bulunan görme yetersizliği olan öğrencileri için bilişim teknolojilerini de içerecek şekilde yaptıkları uyarlamalar/düzenlemelerin belirlenmesi de amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez İlçelerinde bulunan okullarda öğrenim gören 15 görme yetersizliği olan öğrenciler, aileleri ve sınıfında görme yetersizliği olan öğrenci bulunan 19 öğretmen oluşturmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşan görüşme formu kullanılarak katılımcılarla yüz yüze görüşülmüştür. Erişilebilir ders materyalleri, teknolojik araçlar, uyarlamalar ile ilgili sorunlar olduğu tespit edilmiştir.