Sleep Disorders and Cerebellum


Çinar Bozdağ M., Ekmekci Ertek I.

in: Türkiye Klinikleri Psychiatry Special Topics - Cerebellum from a Neuropsychiatric Point of View, Behcet Cosar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.77-82, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.77-82
  • Editors: Behcet Cosar, Editor
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

It is observed that, while there are numerous data on the role of cortical and subcortical structures in studies on sleep disorders, the role of the cerebellum is mostly ignored. Studies using various methods can be encountered when the literature is examined. When functional imaging studies are examined, which is one of these methods, it is seen that there are changes in cerebellar activity during sleep stages. It has been shown in various studies that sleep disorders can be seen with some cerebellar diseases, and cerebellar findings can be seen in some sleep disorders. The role of the cerebellum in sleep disorders has been studied in insomnia, narcolepsy, obstructive sleep apnea syndrome, REM sleep behavior disorder, restless legs syndrome. Besides, in cerebellar diseases, especially in spinocerebellar ataxia types, REM sleep behavior disorders, restless legs syndrome and periodic limb movement disorder, excessive daytime sleepiness, insomnia, obstructive sleep apnea, and NREM parasomnias were reported. Although studies on this subject are increasing, further studies are needed to understand the role of the cerebellum in sleep. 

Uyku bozuklukları  ile beynin yapısal ve  işlevsel bölgeleri  arasındaki  ilişkiyi  ele alan araştırmalar daha çok kortikal ve subkortikal alanlara odaklanmışken; serebellumun bu alandaki  rolü genelde daha geri  planda kalmıştır. Literatür  incelendiğinde çeşitli  yöntemleri  kullanan araştırmalara rastlanmaktadır. Bu yöntemlerden biri  olan fonksiyonel görüntüleme çalışmaları  incelendiğinde, uyku evrelerinde serebellar aktivitede değişimler olduğu görülmektedir. Bazı  serebellar hastalıklarla birlikte uyku bozukluklarının görülebildiği, bazı  uyku bozukluklarında  ise serebellar bulguların olabildiği  çeşitli  çalışmalarda gösterilmiştir. Serebellumun uyku bozukluklarındaki  rolü;  insomni, narkolepsi, obstrüktif uyku apne sendromu, REM uykusu davranış  bozukluğu, huzursuz bacaklar sendromu gibi  hastalıklarda çalışılmıştır. Ayrıca serebellar hastalıklarda, özellikle spinoserebellar ataksi  türlerinde, REM uykusu davranış  bozuklukları, huzursuz bacaklar sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu, gündüz aşırı uykululuğu,  insomni, obstruktif uyku apnesi  ve NREM parasomniler görülebildiği  bildirilmektedir. Bu konudaki  çalışmalar artış  gösterse de, serebellumun uyku üzerindeki  rolünün anlaşılması  için daha  ileri çalışmalara  ihtiyaç vardır.