Sularda azotlu bileşiklerin sağlık tehlikeleri ve atık sulardan amonyum iyon uzaklaştırması


BALCI F. S.

19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 September 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey