Gruplar Arası Karşılaştırmalarda Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi: Epistemolojik İnançlar Envanteri Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Önen E.

Ege Eğitim Dergisi, vol.8, no.2, pp.87-109, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Ege Eğitim Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.87-109
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada Epistemolojik İnançlar Envanteri nin Türkçe ye uyarlaması yapılarak envanterin Türkçe Formu nun cinsiyete göre ölçme değişmezliği incelenmiştir Çalışma grubunu Ankara Üniversitesi nde öğrenim görmekte olan 1318 öğrenci oluşturmuştur Çapraz geçerleme yöntemi kullanılarak envanterin uyarlama çalışması gerçekleştirilmiş ve envanterin 25 maddelik Türkçe Formu oluşturulmuştur Envanterin Türkçe Formu ndan elde edilen ölçümlere ilişkin hesaplanan McDonald ın w katsayıları ile DFA sonuçları envanterin bu formunun Türk üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarını geçerli ve güvenilir bir şekilde ölçebildiğine işaret etmektedir Envanterin Türkçe Formu nun cinsiyete göre kapsam eşitliğinin ve ölçme değişmezliğinin test edilmesi sonucunda; kapsam eşitliğine şekilsel değişmezliğe tam metrik değişmezliğe kısmi ölçek değişmezliğine kısmi değişmez özgüllüğe ve faktör varyanslarının değişmezliğine ilişkin kanıtlar elde edilmiştir Ayrıca dört maddenin cinsiyete göre tek biçimli yanlılık sergilediği ve dört maddenin de kız ile erkek öğrenciler için farklı düzeylerde güvenilir ölçümler sağladığı gözlenmiştir Bu doğrultuda bu maddelerden elde edilen puanlara dayalı olarak kız ve erkek öğrencilerin epistemolojik inançlarının karşılaştırılmasının uygun olmayacağı sonucuna ulaşılmıştır