Occupational Health and Safety (OHS) Perceptions and Attitudes in Cargo Sector Employees Continuing to Service During the COVID-19 Pandemic


Creative Commons License

Mert A., Tuzun H., İLHAN M. N., saygun m.

Çalışma ve Toplum, vol.2, no.77, pp.1352-1378, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 77
  • Publication Date: 2023
  • Doi Number: 10.54752/ct.1266876
  • Journal Name: Çalışma ve Toplum
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1352-1378
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The trend towards online shopping is gaining momentum with the COVID-19 pandemic has affected the working conditions of cargo sector employees. This research was conducted by applying an online questionnaire to 469 union-member cargo sector employees to determine the changes in working conditions and their perceptions and attitudes towards the pandemic. The hypotheses established within the scope of the research questions were tested with the Chi- Square test. The survey results showed an increase in the working hours of the cargo sector employees (64%) and the number of people they served (83%). It has been determined that while hygiene, mask usage, and social distance measures were generally applied in workplaces, measures such as regulating working hours and keeping the number of employees at a minimum level still needed to be implemented. 70% of the respondents received OHS training during the pandemic. Gender, age groups, education level, job description in the workplace, and OHS education level do not make any difference in using PPE. It has been determined that the most important contributions of OHS training are practicing social distancing with colleagues, using the mask by hygiene rules, and learning the differences between masks. There is a higher rate of thought that the pandemic is carried out successfully in terms of OHS in those who receive OHS training. As a result, cargo sector employees stated that the pandemic adversely affected their workload, work stress, and health risks. However, they also thought these risks were eliminated with OHS measures.
İnternet alışverişine olan eğilim COVID-19 salgını ile ivme kazanmış ve bu durum kargo sektörü çalışanlarının çalışma koşullarını etkilemiştir. Çalışma şartlarındaki değişikliklerin ve çalışanların pandemi sürecine ilişkin algı ve tutumlarının belirlenebilmesine yönelik yapılan bu çalışma kapsamında sendika üyesi 469 kargo çalışanı ile çevrimiçi anket gerçekleştirilmiştir. Araştırma soruları kapsamında kurulan hipotezler, istatistiki yöntemlerle test edilmiştir. Anket sonuçları, pandemi döneminde kargo sektöründe çalışanların çalışma sürelerinde (%64) ve hizmet verdiği insan sayısında (%83) artış olduğunu göstermiştir. İş yerlerinde temizlik, maske ve mesafe önlemlerinin büyük oranda uygulandığı ancak mesai saatlerinin düzenlenmesi, çalışan sayısının asgari seviyede tutulması vb. tedbirlere başvurulmadığı belirlenmiştir. Ankete katılanların %70’i pandemi döneminde İSİG eğitimi almıştır. KKD kullanımı cinsiyet, yaş grupları, eğitim durumu, iş yerindeki görev ve İSİG eğitim durumuna göre farklılık göstermemektedir. İSİG eğitiminin en önemli katkıları; çalışma arkadaşları ile sosyal mesafe uygulamaya özen gösterme, maskenin hijyen kurallarına uygun kullanımı ve maske türleri arasındaki farkları öğrenme konularındadır. İSİG eğitimi alanlar, pandemi döneminin İSİG açısından daha başarılı yürütüldüğünü düşünmektedir. Sonuç olarak kargo çalışanları iş yükü, çalışma stresi, sağlık riskleri vb. birçok açıdan pandemiden olumsuz anlamda etkilendiklerini ancak alınan İSİG önlemleri ve genel tedbirler ile bu risklerin bertaraf edildiğini düşündükleri tespit edilmiştir.