Correlation between serum acetylcholine receptor antibody titer and electrophysilogical parameters in patients with myasthenia gravis


CENGİZ B. , BATUR ÇAĞLAYAN H. Z. , ÇEVİK M. U. , KURUOĞLU H. R.

13th European Congress of Clinical Neurophysiology, 4 - 08 Mayıs 2008

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri