Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği


Creative Commons License

Arıkan Öztürk E., Çubuk M. K.

Yapı Dünyası Dergisi, no.177, pp.41-48, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: Yapı Dünyası Dergisi
  • Page Numbers: pp.41-48
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Karayolu trafik kazaları dünyanın her ülkesinde meydana gelmektedir. Bu kazalar her yıl bir milyonu aşkın kişinin ölümüne yol açmakta ve çok daha fazlasını da sakat bırakmaktadır. Türkiye'de ise her yıl on bini aşkın kişi trafik kazalarında ölmekte, yaklaşık iki yüz bin kişi de yaralanmaktadır. Kaza kurbanlarının önemli bir oranını çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki; Türkiye’de, 0-15 yaş grubundaki çocukların yollardaki kazalara karışma oranı diğer ülkelerden daha fazladır. 2002 kaza verileri incelendiğinde, meydana gelen 16.000 yaya kazasının % 28’inin 0-15 yaş grubundaki çocukların karıştığı kazalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu kazaların önemli bir bölümü de okul çevrelerinde ve özellikle karşıya geçişler esnasında meydana gelmektedir. Bu olumsuz durumun temel nedenlerinin; çocukların trafik ortamında göstermiş oldukları riskli davranışlar, ulaşım altyapısındaki yetersizlikler ve eksiklikler, yol kullanıcıların (sürücü, yaya, yolcu) bilinçsiz ve hatalı davranışları, etkili ve sürekli bir denetlemenin olmayışı ve karar vericiler tarafından uygulanan yanlış politikalar olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada; Ankara il merkezinde bulunan bir ilköğretim okulu, aşağıdaki başlıklar çerçevesinde trafik güvenliği açısından incelenmekte ve bu okul çevresinde güvenli bir trafik ortamı sağlamak üzere öneriler sunulmaktadır.

  • okul çevresinin ulaşım altyapısının ve fiziksel koşullarının incelenmesi,
  • okul çevresinin araç ve yaya trafiği açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi,
  • okul çevresinde bulunan yatay ve düşey işaretlemelerin tespiti ve eksikliklerin belirlenmesi,
  • okul çevresinde bulunan sinyalizasyon sistemlerinin incelenmesi.

Anahtar kelimeler: Okul, çocuk, yaya, trafik güvenliği