Leptin uygulanan sağlıklı ve diyabetik sıçanlarda yara dokusu malondialdehit ve glutatyon düzeyleri


DİNCER S., GÜLEN Ş.

Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes medical Journal), vol.32, no.3, pp.161-166, 2010 (Peer-Reviewed Journal)