SMN1 gen delesyonu dışlanmış Spinal Musküler Atrofi ön tanılı çocuklarda etiyolojinin tüm ekzom dizi analizi verilerine dayanarak retrospektif olarak araştırılması


SEZER A., DEMİR E., KAYHAN G., ERGÜN M. A. , TUĞ E.

Gazi Medical Journal, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Gazi Medical Journal
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index, Scopus, Academic Search Premier