SMN1 gen delesyonu dışlanmış Spinal Musküler Atrofi ön tanılı çocuklarda etiyolojinin tüm ekzom dizi analizi verilerine dayanarak retrospektif olarak araştırılması


SEZER A. , DEMİR E. , KAYHAN G. , ERGÜN M. A. , TUĞ E.

Gazi Medical Journal, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Abstract
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Gazi Medical Journal