Tıbbi Amaçlı Beslenme Ürünlerinde Fenilalanin Düzeyinin LC-MS/MS Yöntemiyle Belirlenmesi


ORHAN G. , ÇULHA C.

11.Gıda Kongresi, 10 Ekim 2012

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri