ANKARA 9. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI BİLİRKİŞİ RAPORU 2019/357


Varol Özden Ç. , Sat N. A. , Varol Muratçay E.

İdare Mahkemeleri, ss.24, Ankara, 2021

  • Basım Tarihi: 2021
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2018 gün ve 1169 sayılı kararı ile tadil edilerek onaylanan “Çankaya İlçesi Karakusunlar Mahallesi Şirindere Vadisi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına (KDGPA) yönelik 1/25000, 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 uygulama imar planında değişiklik yapılmasına” dair işlemin iptali